Skip to content
Home » Uuring: sotsiaaltöös koolitatakse liiga vähe kutse- ning liiga palju kõrgharidusega spetsialiste

Uuring: sotsiaaltöös koolitatakse liiga vähe kutse- ning liiga palju kõrgharidusega spetsialiste

OSKA uuringust selgub, et sotsiaaltöö valdkonna tööjõuvajadus tulevikus kasvab. Puudu on kutseharidusega hooldustöötajatest, kuid liiga palju koolitatakse kõrgharidusega sotsiaaltöö spetsialiste.

OSKA arendusjuhi Tiia Randma sõnul kasvab tulevikus tööjõuvajadus sotsiaaltöö valdkonnas tervikuna eelkõige tänu eakate arvu suurenemisele. „Kui kutseharidusega hooldustöötajaid oleks tööturu vajadustele vastamiseks vaja koolitada kaks korda enam, siis kõrgharidusega sotsiaaltöö spetsialiste lõpetab rohkem kui tööturul vaja,“ ütles Randma.

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni eestseisuse liige Indrek Rohtla tõi välja, et sotsiaaltöö lõpetanutest pea pooled ei  jõua kahjuks erialasele tööle. “See on selge sõnum tööandjatele, et sotsiaaltöötajate palga- ja töötingimused peavad vastama nende kvalifikatsioonile ja töökoormusele,“ rõhutas Rohtla.

Sotsiaalteenuste tarbimisele prognoosib uuring suurenemist. Põlvkondade üksteisest kaugel elamise, välismaal töötamise ning muutunud pere- ja kooseluvormide tõttu on lähedase hooldus vaja korraldada teenuste abil.

Uuringu koostamisse kaasatud sotsiaaltöö valdkonna eksperdid teevad ettepaneku suurendada kutsehariduses hooldustöötajate õppekohti ning pakkuda enam paindlikke õppe- ja töövõimalusi juba valdkonnas töötajatele. Kõrghariduses tuleks aga sotsiaaltöö õppekohti vähendada ning tudengite vastuvõtul senisest enam arvestada kandidaadi motivatsiooni ja sobivust ka valdkonnas tööle asuda. Selleks, et lõpetajate oskused vastaksid parimal moel tööturu vajadustele, tuleks kõrgkoolidel koostöös tööandjatega üle vaadata sotsiaaltöö praktika sisu, korraldus ning rahastamine.

OSKA sotsiaaltöö uuring keskendus tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosimisele hooldustöö ja tegevusjuhendamise, sotsiaaltöö ja nõustamise ning lapsehoiu ja asenduskoduteenuse valdkondades.

Uuringuga otsiti vastust küsimusele, kuidas muuta koolituspakkumist, et täita valdkonna tööjõu- ja oskuste vajadust lähema viie aasta vaates.

Uuringu koostamises osalesid eksperdid Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioonist, tööandjate seast ning õppeasutustest ja avalikust sektorist. Eksperdid tegid valdkonna tööjõuvajadusest tulenevaid ettepanekuid koolituspakkumise muutmiseks kutse- ja kõrghariduses.

Tööjõuvajaduse ja oskuste prognoosisüsteemi OSKA uuringute koostamist korraldab sihtasutus Kutsekoda.

Skip to content