Skip to content
Home » Uuendati küünetehnikute, projektijuhtide, elektriinseneride ja pürotehnikute kutsestandardeid

Uuendati küünetehnikute, projektijuhtide, elektriinseneride ja pürotehnikute kutsestandardeid

Teeninduse Kutsenõukogu kinnitas uue, küünetehnik, tase 4 kutsestandardi ning uuendatud küünetehnik, tase 3 kutsestandardi, kus täpsustati spetsialiseerumisi ja kompetentse.

Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu kinnitas uuendatud pürotehnikute kutsestandardid. Standardites täpsustati tööosasid ja tegevusnäitajaid ning lisati uuendatud lõhkematerjaliseadusest tulenevad nõuded. Samuti kinnitati uuendatud elektriinseneride kutsestandardid, kus täpsustati sõnastust.

Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu kinnitas uuendatud nooremprojektijuht, tase 5, projektijuht, tase 6 ning vanemprojektijuht, tase 7 kutsestandardid. Uuendamise käigus nimetati senine kutsestandard projektijuhi assistent, tase 5 ümber uue nimetusega nooremprojektijuht, tase 5. Vanemprojektjuht, tase 6 kutsestandardi tase tõusis ühe EKR taseme võrra kõrgemale ehk 7. tasemele. Lisaks kirjeldati uuendatud standardites tegevusnäitajad kompetentsuspõhiselt ning tehti mitmeid vormistuslikke muudatusi.

Projektijuht, tase 6 ja vanemprojektijuht, tase 7 uuendatud standardid jõustuvad 2019. aasta algusest, kõik teised uuendatud standardid aga alates vastava kutsenõukogu otsusest. Uuendatud kutsestandardid on leitavad kutseregistrist. 

Skip to content