Skip to content
Home » Uuendati kinnisvaramaaklerite ja pottseppade kutsestandardeid

Uuendati kinnisvaramaaklerite ja pottseppade kutsestandardeid

Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu kinnitas uue, kinnisvara vanemmaakler, tase 6 kutsestandardi. Standardis on kirjeldatud pikaajalise töökogemusega kinnisvaramaakleri tööd. Selle alusel on plaanis sel sügisel alustada töömaailma kutse andmisega.

Senine kinnisvaramaakler, tase 5 kutsestandard jääb kutseõppe lõpetamisel sooritatava kutseeksami aluseks ja töömaailmas alles vähese kogemusega ning maakleritööd alustavate kutse taotlejate hindamiseks. Seoses uue standardi vastu võtmisega täiendati ka kinnisvaramaakler, tase 5 kutsestandardit.

Kutsenõukogu kinnitas ka uuendatud pottseppade kutsestandardid, kus täiendati kompetentse ning muudeti tööosade ja läbivate kompetentside kirjeldust. Pottsepp, tase 4 ning pottsepp-sell, tase 3 standarditesse lisati pottsepa eetikakoodeks.

Lisaks pikendas kutsenõukogu betoonkonstruktsioonide ehitajate, ehituspuuseppade, müürseppade, monteerijate, krohvijate, maalrite, plaatijate, põrandakatjate, ventilatsioonilukkseppade, veevärgilukkseppade, kütte- ja jahutussüsteemide lukkseppade, ehitusinseneride, teedeinseneride, kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinseneride, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide inseneride ning hüdrotehnikainseneride kutsestandardite kehtivusaega.

Skip to content