Skip to content
Home » Uuendati kahjulike organismide tõrjujate kutsestandardeid

Uuendati kahjulike organismide tõrjujate kutsestandardeid

Teeninduse Kutsenõukogu kinnitas kaks uuendatud kutsestandardit: kahjulike organismide tõrjuja, tase 4 ja kahjulike organismide tõrjuja, tase 5.

Võrreldes eelmiste versioonidega on muutunud kutsenimetus – endise „kahjuritõrjuja“ asemel on nüüd kutsenimetuseks „kahjulike organismide tõrjuja“.

Lisaks on mõlemasse kutsestandardisse lisatud desinfitseerimise spetsialiseerumine ning välja jäetud fumigeerimise spetsialiseerumine.

Samuti parendati kutsestandardites tegevusnäitajate ja kompetentside sõnastusi.

Kahjulike organismide tõrjuja, tase 4 tööks on kahjulike ja soovimatute organismide elutegevuse ohjamine ohutuma elukeskkonna tagamiseks ning elanikkonna teavitamine kahjuritega seotud ohtudest.

Kahjulike organismide tõrjuja, tase 5 töö hõlmab lisaks eelnevale madalama tasemega kahjulike organismide tõrjuja töö juhendamist ja meeskonnatöö juhtimist ning kutsealaste oskuste edasiandmist.

Skip to content