Skip to content
Home » Uuendati IT-juhi ja telekommunikatsiooni tehnikute kutsestandardeid

Uuendati IT-juhi ja telekommunikatsiooni tehnikute kutsestandardeid

Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu kinnitas uuendatud IT-juhi ning telekommunikatsiooni tehnikute kutsestandardid.

IT-juht, tase 7 uuendatud kutsestandard on kompaktsem ja rohkem fokusseeritud IT-juhi põhikompetentsidele. Kompetentsid on sõnastatud tegevusnäitajatena. Senised telekommunikatsiooni spetsialistide kutsenimetused muudeti telekommunikatsiooni tehnikuks ja vanemtehnikuks.
Skip to content