Skip to content
Home » Tartus toimus Kutseseaduse muudatusi tutvustav infopäev

Tartus toimus Kutseseaduse muudatusi tutvustav infopäev

21. aprillil korraldasid Kutsekoda, Eesti Kutsehariduse Edendamise Ühing ning Haridus- ja Teadusministeerium Tartu Kutsehariduskeskuses 1. märtsist 2015 kehtima hakanud Kutseseaduse muudatusi tutvustava infopäeva. Peamisteks teemadeks olid muudatused töömaailma kutse andja ja kutsekomisjoni ülesannetes ning kutse andmine kutseõppe lõpetamisel. Infopäevale kogunenud viiekümnest osalejast oli suurem osa kutseõppeasutuste esindajaid ning kolmandik konkursiga kutse andja õigused saanud töömaailma organisatsioonidest. Päeva eesmärk oli uues olukorras erinevate osapoolte ülesannetest, kohustusest ja õigustest ühise arusaamise loomine.

Skip to content