Skip to content
Home » Tallinnas toimus Kutseseaduse muudatusi tutvustav infopäev

Tallinnas toimus Kutseseaduse muudatusi tutvustav infopäev

17. aprillil korraldasid Kutsekoda, Eesti Kutsehariduse Edendamise Ühing ja HTM Tallinna Tööstushariduskeskuses 1. märtsist 2015 kehtima hakanud Kutseseaduse muudatusi tutvustava infopäeva.

Peamisteks teemadeks olid muudatused töömaailma kutse andja ja kutsekomisjoni ülesannetes ning kutse andmine kutseõppe lõpetamisel.

Infopäevale kogunenud rohkem kui sajakolmekümnest osalejast oli suurem osa konkursiga kutse andja õigused saanud töömaailma organisatsioonidest ning kolmandik kutseõppeasutustest.

Päeva eesmärk oli uues olukorras erinevate osapoolte ülesannetest, kohustusest ja õigustest ühise arusaamise loomine.Skip to content