Skip to content
Home » Ootame arvamusi pereterapeudi kutsestandardi kavandile

Ootame arvamusi pereterapeudi kutsestandardi kavandile

Valminud on uuendatud pereterapeut, tase 7 kutsestandardi kavand, millele ootame tagasisidet 19. oktoobriks.

Töörühm ei teinud kutsestandardi uuendamisel selles sisulisi muudatusi. Peamise uuendusena sõnastati kutset läbiva kompetentsi asemel üldoskused B.2 ja lisati tulevikuoskused A.6.

Tulenevalt kutsestandardi vormi muudatustest asuvad kvalifikatsiooninõuded kutse taotlejale nüüd kutsestandardi osas B.1, kutse andmise kord neid enam ei kajasta.

Dokumendid tutvumiseks

Pereterapeut, tase 7

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 19. oktoobril 2023 e-posti aadressile reet.suviste@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content