Skip to content
Home » Ootame arvamusi mehaanikainseneri kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi mehaanikainseneri kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud 6. taseme mehaanikainseneri, 7. taseme diplomeeritud mehaanikainseneri ja 8. taseme volitatud mehaanikainseneri kutsestandardite kavandid, millele ootame tagasisidet 29. maiks.

Kutsestandardite uuendamisel muudeti kompetentside struktuuri: varasem mahukas kohustuslik kompetents „mehhanotehnikaalane inseneritöö“ jaotati üldoskusteks (B.2) ning kitsamateks tööellu kuuluvateks tegevusteks (B.3.1, B.3.2, B.3.3, B.3.4).

Spetsialiseerumiste ja valitavate kompetentside nimetused muudeti tegevuspõhiseks. Varasem spetsialiseerumine „masina-ja robotisüsteemid“ asendati „mehhatroonikasüsteemidega“, mis on tänapäeval asjakohasem. Lisatud on tulevikuoskused ning nõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel muudetud kutsestandardi vormi alusel.

Kavand tutvumiseks:

Mehaanikainsener, tase 6

Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7

Volitatud mehaanikainsener, tase 8

Tasemete võrdlus

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 29. maiks 2023 (k.a) e-posti aadressil mare.johandi@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content