Skip to content
Home » Ligi 16 000 tähtajatut kutsetunnistust on saanud Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) taseme

Ligi 16 000 tähtajatut kutsetunnistust on saanud Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) taseme

Loomisel on 8-tasemeline Eesti kvalifikatsiooniraamistik (EKR), mis sisaldab kõiki ametlikult tunnustatud kvalifikatsioone (diplomeid ja tunnistusi). Need on üldhariduse, kutsehariduse ja kõrghariduse kvalifikatsioonid ning kutsesüsteemi kaudu antavad kutsekvalifikatsioonid ehk kutsed.

Eesti kutsesüsteemis seni kasutusel olnud 5- tasemeliselt raamistikult üleminek 8- tasemelisele raamistikule toimub järk-järgult, kutsealade kaupa. 2010. aastal koostatud või uustöödeldud kutsestandardid sünnivad juba EKR tasemenumbriga.

Vanas raamistikus koostatud kutsestandarditele, mida ei ole jõutud uustöödelda, kinnitatakse uue raamistiku tasemenumber valdkonna spetsialistide ettepanekute ja kutsenõukogude esimeeste kogu kooskõlastuse alusel Kutsekoja juhatuse liikme korraldusega.

Kutsetunnistustustele, mis nende kutsestandardite alusel on välja antud, lisatakse kutseregistris uue raamistiku tasemenumber. Kutsetunnistusi välja ei vahetata. Soovi korral väljastab kutseregister kutsetunnistuse omanikule uue kvalifikatsioonitaseme kohta õiendi.

Uue tasemenumbri on saanud järgmised kutsed:
Kutse

Eesti kvalifikatsiooniraa-mistiku (EKR) tase

Arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaator I

3

Arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaator- meister III

5

Arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaator-seadistaja II

4

Autoinsener IV

7

Automaaler I

3

Automaaler II

4

Autoplekksepp I

3

Autoplekksepp II

4

Autotehnik I

3

Autotehnik II

4

Biomeditsiiniinsener IV

7

Diplomeeritud autoinsener V

7

Diplomeeritud biomeditsiiniinsener V

7

Diplomeeritud ehitusinsener V

7

Diplomeeritud elektriinsener V

7

Diplomeeritud lennundusinsener V

7

Diplomeeritud mehaanikainsener V

7

Diplomeeritud mäeinsener V

7

Diplomeeritud põllumajandusinsener V

7

Diplomeeritud raudteeinsener V

7

Diplomeeritud soojustehnikainsener V

7

Diplomeeritud teedeinsener V

7

Diplomeeritud transpordiehnikainsener V

7

Ehitusinsener IV

7

Ehitusplekksepp I

2

Ehitusplekksepp II

2

Ehitusplekksepp III

2

Elektriinsener IV

7

Elektrik I

3

Elektrik II

3

Elektrik III

4

Hindaja assistent III

4

Hooldusõde I

3

Hooldusõde II

4

Hooldusõde III

5

IT spetsialist I

3

IT spetsialist II

4

Kaubakäsitleja I

3

Kaubakäsitleja II

3

Kinnisvara hindaja IV

5

Kinnisvaramaakler III

5

Konsulent IV

5

Konsulent V

6

Lamekatusekatja I

2

Lamekatusekatja II

3

Lamekatusekatja III

4

Laopidaja III

4

Lennundusinsener IV

7

Logistik III

5

Logistik IV 

6

Logistik V

7

Mehaanikainsener IV

7

Mehhatroonik II

4

Mehhatroonik III

5

Mäeinsener IV

7

Müüja I

3

Müüja II

4

Müüja III

5

Müüja-konsultant III

5

Personalijuht IV

6

Personalispetsialist III

5

Personalitöötaja I

3

Personalitöötaja II

4

Plastitöötluse operaator I

2

Plastitöötluse operaator II

3

Plastitöötluse operaator III

4

Plastitöötluse seadistaja I

2

Plastitöötluse seadistaja II

3

Plastitöötluse seadistaja III

4

Pottsepp I

2

Pottsepp II

3

Pottsepp III

4

Pottsepp-restauraator III

4

Puhastusteenindaja I

2

Puhastusteenindaja II

3

Põllumajandusinsener IV

7

Põllumajandustootja III

5

Põllumajandustöötaja I

2

Põllumajandustöötaja II

3

Rannakalur I

3

Rannakalur II

4

Raudteeinsener IV

7

Soojustehnikainsener IV

7

Sotsiaalhooldaja I

3

Sotsiaalhooldaja II

4

Sotsiaalhooldaja III

5

Teedeinsener IV

7

Transporditehnikainsener IV

7

Turvatöötaja I

3

Turvatöötaja II

3

Vara hindaja V

6

Veokorraldaja III

4

Veokorraldaja IV 

5

Veokorraldaja V

6

Väikelaevaehituse insener IV

7

Õmbleja I

3

Õmbleja II

3

Õmblusmeister III

4

Õmblustehnoloog IV

5

Pärimuskultuurispetsialist III

4

Pärimuskultuurispetsialist IV

6

Pärimuskultuurispetsialist V

7

Laevapere reakoosseisu liige I

2

Laevapere reakoosseisu liige II

3

***SRC***]
Skip to content