Skip to content
Home » Kutsenõukogu kinnitas maakorraldaja kutsestandardite uuendused

Kutsenõukogu kinnitas maakorraldaja kutsestandardite uuendused

Arhitektuuri, geomaatika, ehituse ja kinnisvara kutsenõukogu kinnitas maakorraldaja, tase 5, tase 6 ja 7 uuendatud kutsestandardid.

Uuendused olid tingitud sellest, et maamõõtja, tase 5 nimetus muutus maakorraldaja, tase 5 kutseks.

Kõik kutsestandardid viidi uuele vormile ja ajakohastati läbivalt. Ära on jäetud kompetentsid “Suhtlemine kliendiga ja lähtematerjali kogumine” ning “Andmete ja dokumentide haldamine“, mis on lõimitud teistesse kompetentsidesse.

Tase 6 ja 7 juurde on lisatud kohustuslik kompetents “Haldusmenetluse läbiviimine“ ja valitav kompetents “Katastrimõõdistamine“. Lisaks on kompetents “Maakorraldustoimingute tegemine” jagatud kompetentsideks “Kinnisomandi kitsenduste selgitamine“, “Ümberkruntimise läbiviimine“, “Haldusmenetluse läbiviimine“.

Tase 5 puhul on kompetentsi “Maakorralduslike toimingute tegemine“ lihtsamate maakorraldustoimingute tegemist käsitlevad tegevusnäitajad lisatud kompetentsile “Katastri-mõõdistamine“, mis on kutsestandardi uues versioonis sõnastatud vastavalt uuenenud sisule “Katastrimõõdistamine ja lihtsamate maakorraldustoimingute tegemine“.

Kinnisomandi kitsenduste väljaselgitamise tegevuse tegevusnäitajad moodustavad tase 5 uues kutsestandardi versioonis eraldi kompetentsi „Kinnisomandi kitsenduste selgitamine“.

Kutsestandardid kehtivad 18. aprillini 2027.

Skip to content