Skip to content
Home » Kutsekoja välja kuulutatud konkurss kutse andja leidmiseks raudteeinseneeria kutsetele on luhtunud

Kutsekoja välja kuulutatud konkurss kutse andja leidmiseks raudteeinseneeria kutsetele on luhtunud

Vastavalt Kutseseaduse § 11 lõikele 2 ja Haridus- ja Teadusministri määrusele nr 64 Kutset andva organi valimiseks avaliku konkursi korraldamise kord ning konkursil osalemise tingimustele vastavust tõendavate dokumentide loetelu § 6 lõike 3 punktile 2 ning § 9 lõike 1 punktile 2 on kutse andja leidmise konkurss raudteeinseneeria kutsetele luhtunud.

 

Skip to content