Skip to content
Home » Kutsekoja välja kuulutatud konkurss kutse andja leidmiseks kultuuritöö valdkonna kutsetele on luhtunud

Kutsekoja välja kuulutatud konkurss kutse andja leidmiseks kultuuritöö valdkonna kutsetele on luhtunud

Vastavalt Kutseseaduse §11 lõikele 2 ja Haridus- ja Teadusministri määrusele nr 64 Kutset andva organi valimiseks avaliku konkursi korraldamise kord ning konkursil osalemise tingimustele vastavust tõendavate dokumentide loetelu
§9 punktile (1) on kutse andja leidmise konkurss kultuuritöö valdkonna kutsetele luhtunud.

Skip to content