Skip to content
Home » Kutsekoja välja kuulutatud konkurss kutse andja leidmiseks käsitöö kutseala (va juveelitoodete valmistaja kutse) kutsetele on luhtunud

Kutsekoja välja kuulutatud konkurss kutse andja leidmiseks käsitöö kutseala (va juveelitoodete valmistaja kutse) kutsetele on luhtunud

 

Kutsekoja välja kuulutatud konkurss kutse andja leidmiseks käsitöö kutseala (va juveelitoodete valmistaja kutse) kutsetele on luhtunud

Vastavalt Kutseseaduse § 11 lõikele 2 ja Haridus- ja Teadusministri määrusele nr 64 Kutset andva organi valimiseks avaliku konkursi korraldamise kord ning konkursil osalemise tingimustele vastavust tõendavate dokumentide loetelu § 9 punktile (1) on kutse andja leidmise konkursskäsitöö kutseala (va juveelitoodete valmistaja kutse) kutsetele luhtunud.

Skip to content