Skip to content
Home » Kutsekoja eksperdid aitavad arendada kvalifikatsioonisüsteemi Gruusias ja Moldovas

Kutsekoja eksperdid aitavad arendada kvalifikatsioonisüsteemi Gruusias ja Moldovas

Kutsekoja eksperdid osalevad Euroopa Liidu Twinning programmi kaudu arengukoostöös, et aidata kaasa Gruusia ja Moldova kvalifikatsiooniraamistike sidumisele Euroopa Liidu elukestva õppe kvalifkatsiooniraamistikuga.

Gruusia projektis „Strengthening capacities for quality assurance and governance of qualifications” on OSKA nõunik Olav Aarna, kutsesüsteemi arendusjuht Salome Virkus ja välisprojektide spetsialist Heli Oruaas aidanud tõhustada kohaliku kvalifikatsiooniraamistiku kasutusele võtmist, tutvustanud meie kutsestandardite koostamise metoodikat ning aidanud kavandada kvalifikatsioonide registrit.

Projekti juhtpartneriks on Deutcher Akademischer Austauschdienst Saksamaalt, Eestis on partneriks Haridus- ja Noorteamet. Põhiliseks kasusaajaks Gruusias on aga nende Hariduse Kvaliteedi Edendamise Keskus.

Moldova projektis “Enhancing the quality and effectiveness of the Vocational Education and Training (VET) system” on OSKA nõunik Olav Aarna samuti aidanud kohalikku kvalifikatsiooniraamistikku kasutusele võtta ja siduda seda Euroopa elukestva õppe kvalifikatsiooniraamistikuga.

Projekti juhtpartneriks on Soome Espoo regiooni hariduskeskus Omnia, partneriteks aga Eesti Haridus- ja Noorteamet ning Leedu Kvalifikatsioonide ja Kutsehariduse Keskus. Põhiliseks kasusaajaks on Moldova Haridus-, Kultuuri- ja Teadusministeerium.

Mõlemad projektid on rahastatud Euroopa Liidu arengukoostööd toetavast Twinning programmist ning lõppevad selle aasta juunis.

Skip to content