Skip to content
Home » Kutsekoda ootab oma ridadesse dokumendihaldurit-kutseregistri spetsialisti

Kutsekoda ootab oma ridadesse dokumendihaldurit-kutseregistri spetsialisti

Kutsekoda on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala sihtasutus, mis korraldab kutsestandardite koostamist ja uuendamist, toetab kutse andjaid ja peab kutseregistrit. Lisaks analüüsitakse OSKA uuringutega Eesti majanduse arenguks vajalike oskuste ja tööjõu vajadust kõigil elualadel.

Kutsekoda otsib oma ridadesse DOKUMENDIHALDURITKUTSEREGISTRI SPETSIALISTI

Sinu ülesandeks saab Eesti kutsesüsteemiga seotud dokumentide õigsuse ja säilimise tagamine, Kutsekoja dokumentide korrashoiu eest hoolitsemine ja kutseregistri igapäevasele tõrgeteta toimimisele kaasa aitamine.

Peamised tööülesanded

 • Kutsekoja asjaajamise, dokumendihalduse ning arhiivihalduse korraldamine ning selles osalemine (dokumentide loomise, kasutamise ja selleks loodud süsteemi korraldamine).
 • Kutsenõukogu otsustega seotud dokumentatsiooni ettevalmistamine ja kutsenõukogu koosolekul osalemine.
 • Erinevad sisestamistööd kutseregistri infosüsteemis, sh kutsestandardid ja -tunnistused, kutse andjate andmete parandamine jm kutseregistri juhataja antud ülesannete täitmine.
 • Kutseregistrisse tulnud päringutele vastamine.
 • Teistele registri toimingutele kaasa aitamine, vajadusel registri arendusprojektides osalemine.

Oled sobiv kandidaat, kui sul on:

 • dokumendihalduse alane ettevalmistus või töökogemus vähemalt aasta
 • telefonikõnedele vastamise julgus
 • süsteemne mõtlemine, arusaamine infosüsteemi(de) toimimisest
 • korrektsus, täpsus, järjepidevus
 • MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) hea kasutamise oskus
 • väga hea eesti keele oskus nii kõnes kui ka kirjas

Kasuks tuleb:

 • kõrgharidus
 • inglise ja/või vene keele oskus suhtlustasandil
 • töökogemus dokumendihaldurina või töötamisel infosüsteemidega

Pakume sulle:

 • võimalust panustada olulistesse teemadesse haridus- ja tööturuvaldkonnas
 • võimalust teha osaliselt kaugtööd
 • ühtehoidvat ja asjatundlikku meeskonda
 • konkurentsivõimelist palka

Tööle asumise aeg: sügis 2022
Asukoht:  Tallinn, Marienthali Keskus (Mustamäe tee 16)

Kandideerimiseks palun saada oma elulootutvustus ja lühike motivatsioonikiri e-posti aadressile kutsekoda@kutsekoda.ee hiljemalt 22. juulil 2022.

Lisainfo: Anu Mälgand, tel 679 1719

Lae töökuulutus alla.

Skip to content