Skip to content
Home » Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks üldehituse, keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide inseneeria kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks üldehituse, keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide inseneeria kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi üldehituse, keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide inseneeria kutsetele kutse andja leidmiseks.

Konkursil osalemise taotluse ja dokumentide esitamise tähtaeg on 19. oktoober 2018.

 

AVALIK KONKURSS ÜLDEHITUSE, KESKKONNATEHNIKA JA TEHNOSÜSTEEMIDE INSENEERIA KUTSETELE KUTSE ANDJA VALIMISEKS  

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi üldehituse, keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide inseneeria kutsetele kutse andja leidmiseks.

Kutse andja valimise avalikul konkursil osalemise tingimused:
1.    Konkursil osaleja vastab õigusaktides sätestatud nõuetele
2.    Konkursil osaleja on esitanud kõik konkursiteates nõutud dokumendid
3.    Konkursil osaleja esitatud andmed on õiged ja täielikud
4.    Konkursil osalejal ei ole riiklike maksude võlgnevusi
5.    Dokumendid on elektroonsed ja digiallkirjastatud või paberkandjal koos andmekandjaga, kus on samad dokumendid ka elektroonsel kujul.

 

Üldehituse, keskonnatehnika ja tehnosüsteemide inseneeria kutsete kutse andjana tegutsemise õigus antakse viieks (5) aastaks.
Konkursil osalemise juhendi ja vajalike dokumentide põhjad leiate SIIT. (Juhend koos linkidega)

 

Taotlus ja dokumendid esitatakse Kutsekojale
·      eelistatult elektroonilisel kujul ja digitaalallkirjastatult aadressile kutsekoda@kutsekoda.ee või
·      paberkandjal aadressile SA Kutsekoda, Mustamäe tee 16, 10617 TALLINN, kuid koos andmekandjaga, kus on samad dokumendid ka elektroonilisel kujul.

 

Konkursil osalemiseks esitatud taotlemise hindamiskriteeriumid leiate SIIT.

 

Konkursil osalemise taotluse ja dokumentide esitamise tähtaeg on 19. oktoober 2018.

 

Õiguslik taust:

Skip to content