Skip to content
Home » Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks tegevusteraapia kutseala kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks tegevusteraapia kutseala kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi tegevusteraapia kutseala kutse andja leidmiseks.

Konkursil osalemise taotluse ja dokumentide esitamise tähtaeg on 29. aprill 2013.

 

Täpsemad tingimused ja info leiate .

AVALIK KONKURSS TEGEVUSTERAAPIA KUTSEALA KUTSE ANDJA VALIMISEKS

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi tegevusteraapia kutseala kutse andja leidmiseks.


Kutse andja valimise avalikul konkursil osalemise tingimused:

1.Konkursil osaleja vastab õigusaktides sätestatud nõuetele

2.Konkursil osaleja on esitanud kõik konkursiteates nõutud dokumendid

3.Konkursil osaleja esitatud andmed on õiged ja täielikud

4.Konkursil osalejal ei ole riiklike maksude võlgnevusi

5.Dokumendid on elektroonsed ja digiallkirjastatud või paberkandjal koos andmekandjaga, kus on samad dokumendid ka elektroonsel kujul.

Tegevusteraapia kutseala kutse andjana tegutsemise õigus antakse viieks (5) aastaks.

Konkursil osalemise juhendi ja vajalike dokumentide põhjad leiate SIIT. (Juhend koos linkidega)

Taotlus ja dokumendid esitatakse Kutsekojale

·eelistatult elektroonilisel kujul ja digitaalallkirjastatult aadressile kutsekoda@kutsekoda.ee või

·paberkandjal aadressile SA Kutsekoda, Mustamäe tee 16, 10617 TALLINN, kuid koos andmekandjaga, kus on samad dokumendid ka elektroonilisel kujul.

Konkursil osalemiseks esitatud taotlemise hindamiskriteeriumid leiate SIIT.

Konkursil osalemise taotluse ja dokumentide esitamise tähtaeg on 29. aprill 2013.


Õiguslik taust:

Kutset andva organi valimiseks avaliku konkursi korraldamise kord ning konkursil osalemise tingimustele vastavust tõendavate dokumentide loetelu           

Skip to content