Skip to content
Home » Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks sotsiaalhoolduse kutseala, lapsehoiuteenuse kutseala ja sotsiaaltöötaja kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks sotsiaalhoolduse kutseala, lapsehoiuteenuse kutseala ja sotsiaaltöötaja kutsetele

 Konkursil osalemise taotluse ja dokumentide esitamise tähtaeg on 15. aprill 2013.

Täpsemad tingimused ja info leiate .

AVALIK KONKURSS EHITUSE KUTSETEGEVUSE VALDKONNA OSKUSTÖÖLISTE JA EHITUSJUHTIDE KUTSETELE KUTSE ANDJA LEIDMISEKS

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi ehituse kutsetegevuse valdkonna oskustööliste ja ehitusjuhtide kutsete kutse andja leidmiseks.

 Kutse andja valimise avalikul konkursil osalemise tingimused:
1.    Konkursil osaleja vastab õigusaktides sätestatud nõuetele
2.    Konkursil osaleja on esitanud kõik konkursiteates nõutud dokumendid
3.    Konkursil osaleja esitatud andmed on õiged ja täielikud
4.    Konkursil osalejal ei ole riiklike maksude võlgnevusi
5.    Dokumendid on elektroonsed ja digiallkirjastatud või paberkandjal koos andmekandjaga, kus on samad dokumendid ka elektroonsel kujul.  

Ehituse kutsetegevuse valdkonna oskustööliste ja ehitusjuhtide kutsete kutse andjana tegutsemise õigus antakse viieks (5) aastaks. 

Konkursil osalemise juhendi ja vajalike dokumentide põhjad leiate SIIT. (Juhend koos linkidega)

Taotlus ja dokumendid esitatakse Kutsekojale
•    eelistatult elektroonilisel kujul ja digitaalallkirjastatult aadressile kutsekoda@kutsekoda.ee või
•    paberkandjal aadressile SA Kutsekoda, Mustamäe tee 16, 10617 TALLINN, kuid koos andmekandjaga, kus on samad dokumendid ka elektroonilisel kujul.

Konkursil osalemiseks esitatud taotlemise hindamiskriteeriumid leiate SIIT.

Konkursil osalemise taotluse ja dokumentide esitamise tähtaeg on 27. september 2013.

Õiguslik taust:
Skip to content