Skip to content
Home » Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks palkmajaehitaja kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks palkmajaehitaja kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi palkmajaehitaja kutsetele kutse andja leidmiseks.
Konkursil osalemise taotluse ja dokumentide esitamise tähtaeg on 19. oktoober 2018.

 

AVALIK KONKURSS PALKMAJAEHITAJA KUTSETELE KUTSE ANDJA VALIMISEKS  

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi palkmajaehitaja kutsetele kutse andja leidmiseks.

Kutse andja valimise avalikul konkursil osalemise tingimused:
1.    Konkursil osaleja vastab õigusaktides sätestatud nõuetele
2.    Konkursil osaleja on esitanud kõik konkursiteates nõutud dokumendid
3.    Konkursil osaleja esitatud andmed on õiged ja täielikud
4.    Konkursil osalejal ei ole riiklike maksude võlgnevusi
5.    Dokumendid on elektroonsed ja digiallkirjastatud või paberkandjal koos andmekandjaga, kus on samad dokumendid ka elektroonsel kujul.

 

Palkmajaehitaja kutsete kutse andjana tegutsemise õigus antakse viieks (5) aastaks.

 

Märkus: Kutseõppe tasemeõppe lõpetajate tasu kalkuleerimisel tuleb arvestada määruse „Kutseõppe tasemeõppe õpilaste kutseeksami kulude ülemmäärad“ https://www.riigiteataja.ee/akt/113072016005 lisas kehtestatud ülemmääradega https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1130/7201/6005/HTM_m48_lisa.pdf#.

 

Konkursil osalemise juhendi ja vajalike dokumentide põhjad leiate SIIT. (Juhend koos linkidega)

 

Taotlus ja dokumendid esitatakse Kutsekojale
·      eelistatult elektroonilisel kujul ja digitaalallkirjastatult aadressile kutsekoda@kutsekoda.ee või
·      paberkandjal aadressile SA Kutsekoda, Mustamäe tee 16, 10617 TALLINN, kuid koos andmekandjaga, kus on samad dokumendid ka elektroonilisel kujul.

 

Konkursil osalemiseks esitatud taotlemise hindamiskriteeriumid leiate SIIT.

 

Konkursil osalemise taotluse ja dokumentide esitamise tähtaeg on 19. oktoober 2018.

 

 

Skip to content