Skip to content
Home » Kutse andjatena jätkavad Eesti Noorsootöö Keskus ja Eesti Karjäärinõustajate Ühing

Kutse andjatena jätkavad Eesti Noorsootöö Keskus ja Eesti Karjäärinõustajate Ühing

 

Hariduse Kutsenõukogu kinnitas Eesti Noorsootöö Keskuse noorsootöötaja kutsete andjaks ning Eesti Karjäärinõustajate Ühingu karjäärispetsialisti kutsete andjaks. Mõlemale kutse andja avalikule konkursile esitati üks taotlus. Organisatsioonide kutse andmise õigus kehtib kuni 17. aprillini 2023.

 

Hariduse Kutsenõukogu otsusega on Tartu Ülikoolil nüüdsest tähtajatu õpetaja, tase 7 kutse andmise õigus oma kooli õpetajahariduse ning kunstide ja tehnoloogia õpetaja magistriõppe õppekavade lõpetajatele.


Hariduse Kutsenõukogu kinnitas uuendatud eripedagoogi kutsestandardid, uuendused olid seotud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning tugispetsialistide määruse muudatustega. Lisaks kinnitati uuendatud sotsiaalpedagoogide kutsestandardid, kus täpsustati sõnastust ja terminoloogiat ning pikendati isiku kompetentsuse hindajate kutsestandardite kehtivusaega.
Skip to content