Skip to content
Home » Kõrgkoolidel on võimalik anda edaspidi kvaliteedimärgina kutset

Kõrgkoolidel on võimalik anda edaspidi kvaliteedimärgina kutset

Teisipäeval, 6. oktoobril toimus Tallinnas hotell Euroopa konverentsikeskuse kutseseaduse rakendamiseks infoseminar kõrgkoolide esindajatele. Kutseseadusega saavad ka kõrgkoolid võimaluse anda lõpetajatele koos lõputunnistuse või diplomiga kutsekvalifikatsioon.

„Kutsekvalifikatsiooni andmine koos kõrgkooli lõpudiplomiga on kvaliteedimärk, kuna see näitab, et koolis omandatud teadmised ja kvalifikatsioon on ka töömaailma poolt kokku lepitud nõudmistele ja soovidele vastav. Ka tööandjad on hakanud järjest enam eelistama töötajaid, kellel on kutse, “ ütles seminaril Kutsekoja juhatuse liige Katrin Kerem.

 

 

Kõrgkool, kes soovib hakata andma ka kutsekvalifikatsioone, peab otsustama, millistel kutsestandardist tulenevatele kutsetel ja neile vastavatel õppekavadel soovib ta kutse andjaks saada. Selle eelduseks on õppekava riiklik tunnustatus ja vastavus kehtivale kutsestandardile.

 

„Oluline on tähele panna, et kutsekvalifikatsioon märgitakse diplomi lisale, eraldi tunnistust välja ei anta. Koos kõrgkooli lõpetamisega saadud kutse on tähtajatu. See tähendab, et diplomile märgitud kutse ei aegu,“ ütles Kutsekoja juhatuse liige Katrin Kerem.

 

 

Kool võib saada ilma konkursita kutse andjaks, kui ta esitab Kutsekojale taotluse. Tagamaks töömaailma vajadustele vastavate kutsete andmist teeb kõrgkool koostööd juba tegutsevate kutsekomisjonidega, eraldi kutsekomisjoni kõrgkoolide juures ei moodustata. Juba tegutseva kutsekomisjoni aitab leida Kutsekoda. Vajadusel saavad rektorite nõukogud nimetada kutsekomisjoni kõrgkoolide esindaja. Kutse andmise üle igale lõpetajale otsustab kõrgkool, kes on samuti kutse andja.

 

Järgmine infoseminar kõrgkoolidele kutseseaduse muudatuste tutvustamiseks toimub Tartu Tervishoiu kõrgkoolis 8. oktoobril kell 12.

 

Skip to content