Skip to content
Home » Konverentsi ”Eesti kvalifikatsioonid mõistetavaks ja usaldusväärseks!“ kokkuvõte

Konverentsi ”Eesti kvalifikatsioonid mõistetavaks ja usaldusväärseks!“ kokkuvõte

  

17. märtsil toimus Swissotelis Kutsekoja eestvedamisel konverents teemal ”Eesti kvalifikatsioonid mõistetavaks ja usaldusväärseks!“. Huvi konverentsi vastu oli üllatavalt suur ning osalejaid üle 200, nende hulgas nii tööandjate, ameti-, kutse- ja erialaliitude, koolide, riigiasutuste ning muude koostööpartnerite esindajad. Konverentsi modereeris Tauri Tallermaa.

  

Konverentsil räägiti, mis on Euroopa ühtse elukestva õppe kvalifikatsiooniraamistiku (edaspidi EQF) eesmärk ning millele me peaksime Eesti kvalifikatsiooniraamistikku (edaspidi EKR) üles ehitades tähelepanu pöörama. Lisaks saadi ülevaade sellest, kuhu on oma kvalifikatsiooniraamistike kirjeldamisega ja sidumisega jõudnud Läti ja Soome. Päeva lõpus toimus paneeldiskussioon, kus arutleti samal teemal erinevate osapoolte vaatevinklist.

 

Kokkuvõtte konverentsist koos esiltustega leiate siit:

 

       

         

Andres Pung                                      Külli All                                                Olav Aarna

    

         

Sinikka Tamminen                                    Baiba Ramina          Edgar Rootalu ja Monika Maljukov

 

     

konverentsi publik                                     paneeldiskussioon

Skip to content