Skip to content
Home » Kohtumine Venemaa Koristusettevõtete Liidu (ARUK) esindajatega Kutsekojas

Kohtumine Venemaa Koristusettevõtete Liidu (ARUK) esindajatega Kutsekojas

Sama päeva hommikul olid külalised vaatamas Tallinna Teeninduskoolis toimuvat puhastusteenindajate kutseeksamit, kus 14 inimest sooritas puhastusteenindaja I ja 2 inimest puhastusteenindaja II kutseeksamit. Venemaal planeeritakse hetkel kutsesüsteemi juurutamist puhastusteeninduse valdkonnas ning Eesti külastuse eesmärk oli koguda ideid ja häid kogemusi naaberriikidest, kus vastav süsteem juba olemas ja toimimas.

Eestis on puhastusteenindaja kutse andjaks OÜ Puhastusekspert, kelle juurde moodustatud puhastusteenindajate kutsekomisjon on üle 10 aasta arendanud puhastusteeninduse valdkonda, tõstnud puhastusteenindajate kompetentsust ning tegelenud aktiivselt kutsestandardite ja hindamissüsteemi uuendamisega. Puhastusteeninduse valdkonnas on Eestis antud kutseid alates 2004. aastast. Nende aastate jooksul on toimunud 127 kutseeksamit. Hetkel on Eestis puhastusteenindaja I kutsega 1429, puhastusteenindaja II kutsega 156 ja puhastustööde juht III kutsega 48 inimest.

Puhastusteenindaja I kutse osas on sõlmitud Soome riigi vastavate institutsioonidega vastastikkuse tunnustamise koostööleping, mille alusel Eesti Puhastusteenindaja I kutsetunnistuse omanik saab taotleda Soome Kinnisvarahoolduse kutse Hoolduskoristuse osakutse, ilma täiendavalt oma oskusi ja teadmisi tõendamata. Soome vastav kutsekomisjon on heaks kiitnud Eesti Puhastusteenindaja I kutse andmise süsteemi.


Ingrid Lepik

Teeninduse Kutsenõukogu koordinaator

Sihtasutus Kutsekoda

Lisainfo: 

Helge Alt, 

Puhastusteeninduse kutsekomisjoni esimees

Tel 5092094

 

Skip to content