Skip to content
Home » Kinnitati uuendatud biomeditsiinitehnika- ja tööstusautomaatikainseneri kutsestandardid

Kinnitati uuendatud biomeditsiinitehnika- ja tööstusautomaatikainseneri kutsestandardid

Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu kinnitas uuendatud diplomeeritud biomeditsiinitehnikainsener, tase 7 esmane kutse , diplomeeritud tööstusautomaatikainsener, tase 7 ja volitatud tööstusautomaatikainsener, tase 8 kutsestandardid, mis kehtivad kuni 4. novembrini 2025.

Kutsestandardites on kohustuslikud tööosad ja kompetentsid muudetud täpsemaks. Diplomeeritud ja volitatud tööstusautomaatikainseneri kutsestandardites on tulevikuoskuste jaotises nüüd ülevaade tööstusautomaatikainseneride tulevikutrendidest ja kõrgtehnoloogilistest rakendustest ning üldoskused on koondatud ühe punkti alla.

Diplomeeritud biomeditsiinitehnikainseneri kutsestandardis on juhtimise kompetents kohustuslikest kompetentsidest välja võetud. Varasemalt eraldi tööosadena kirjeldatud teadmised, suhtlemine, koostöö jm läbivad kompetentsid on nüüd kirjeldatud üldoskuste all.

Skip to content