Skip to content
Home » Kinnitati puurija ning puurmeistri uuendatud kutsestandardid

Kinnitati puurija ning puurmeistri uuendatud kutsestandardid

Energeetika, mäe- ja keemiatööstuse kutsenõukogu kinnitas puurija, tase 3 ning puurmeister, tase 5 uuendatud kutsestandardid.

Mõlema kutsestandardi sõnastus töötati põhjalikult läbi ja täiendati vastavalt reaalsetele tööprotsessidele. Välja võeti dubleerivad tegevused ja täpsustati tasemetevahelisi erinevusi.

Valitavaid kompetentse on kutsestandardid nüüd nelja asemel kolm, kuna ühendati kompetentsid „Puurkaevude rajamine“ ja „Maasoojussüsteemide puuraukude rajamine“.

Kutsestandardid kehtivad viis aastat ehk 19. aprillini 2027.

Puurijad ja puurmeistrid töötavad ettevõtetes, mis rajavad puurkaeve, puurauke ja puurimisel põhinevaid maasoojussüsteeme ning viivad läbi geotehnilisi, geoloogilisi ja hüdrogeoloogilisi uuringuid.

Skip to content