Skip to content
Home » Kesk-Aasia riikides tuntakse suurt huvi Eesti kvalifikatsiooniraamistiku arengute vastu

Kesk-Aasia riikides tuntakse suurt huvi Eesti kvalifikatsiooniraamistiku arengute vastu

  

Usbekistanis tunti suurt huvi Eesti kvalifikatsiooniraamistiku sh kutsesüsteemi vastu, mida tutvustas neile lähemalt Kutsekoja juhataja Olav Aarna

Paljudes maades on probleemiks, et õppeasutustest saadud oskused ja kvalifikatsioon ei vasta tööturu nõuetele – Usbekistan nende hulgas. Usbekistan otsustas oma rahvusliku kvalifikatsioonisüsteemi ülesehitamisel kasutada teisi häid rahvusvahelisi näiteid ja eksperte, mida  ETF (European Training Foundation) on neile ka võimaldanud.

6. juunil toimus Taškendis seminar, kus osales üle 20 Usbekistani ametiisiku (Haridusministeeriumi, Sotsiaal- ja tööministeeriumi, Ametiühingu, Kaubandus-Tööstuskoja esindajad). Seminari raames tutvustati üldisi kvalifikatsiooniraamistiku põhimõtteid ning positiivse kvalifikatsiooniraamistiku ülesehitamise ja arendamise näitena Euroopas tutvustas SA Kutsekoda juhataja Olav Aarna neile Eesti kvalifikatsiooniraamistikku ja selle põhimõtteid.    

                                          

Skip to content