Skip to content
Home » Järelvaadatav: OSKA ettevõtlussektori uurimis- ja arendustöötajate tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringu infotund

Järelvaadatav: OSKA ettevõtlussektori uurimis- ja arendustöötajate tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringu infotund

OSKA uuringujuht Urve Mets ja OSKA analüütik Anneli Leemet annavad uurimistulemuste põhjal ülevaate kitsaskohtadest, mis takistavad innovaatiliste toodete ja teenuste arendamist; uurimis- ja arendustegevuseks vajalikest oskustest; valdkondadest, kus teadmusmahukuse kasvatamine annaks kõige jõulisema tõuke lisandväärtuse kasvule.

Uuringu slaidid: OSKA ettevõtlussektori uurimis- ja arendustöötajate tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringu infotund 11.05.2023

Skip to content