Skip to content
Home » Ilmus CEDEFOPi teabekiri “Elukestva õppe arendamine: Euroopa meetmetest ja põhimõtetest maksimaalse kasu saamine”

Ilmus CEDEFOPi teabekiri “Elukestva õppe arendamine: Euroopa meetmetest ja põhimõtetest maksimaalse kasu saamine”

Kuna kiired muutused ähvardavad edestada vananeva tööjõu oskusi ja kuna Euroopa on arenemas teadmistepõhiseks ühiskonnaks, on Euroopa Liit, teised Euroopa riigid ja nende sotsiaalpartnerid välja töötanud hariduse ja koolituse kaasajastamise poliitikaraamistiku.

                     

Kopenhaageni protsessi raames on liikmesriigid koos sotsiaalpartneritega välja töötanud Euroopa ühised meetmed ja põhimõtted:

  • Euroopa kvalifikatsiooniraamistik (EQF);
  • Euroopa kutsehariduse arvestuspunktide süsteem (ECVET);
  • Europass;
  • Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistik kutsehariduse valdkonnas (EQAVET);
  • põhimõtted ja suunised mitteformaalse ja informaalse õppimise määratlemiseks ja tunnustamiseks;
  • elukestva suunamise ja nõustamise põhimõtted.

                    

Cedefopi teabekiri tutvustab neid kõiki meetmeid ja nende omavahelisi seoseid. Loe lähemalt SIIT.
Skip to content