Skip to content
Home » Haridus- ja Teadusministeerium otsib kutsesüsteemi ja täiskasvanuhariduse valdkonna peaeksperte

Haridus- ja Teadusministeerium otsib kutsesüsteemi ja täiskasvanuhariduse valdkonna peaeksperte

Haridus- ja Teadusministeerium otsib kutsesüsteemi ja täiskasvanuhariduse valdkonna peaeksperte


Eestis on loomisel tööjõu seire- ja prognoosisüsteem OSKA. Seoses vajadusega tõsta elanikkonna oskuste

hindamise ja arendamise alast võimekust, otsime oma meeskonda Tartus kahte


kutsesüsteemi ja täiskasvanuhariduse valdkonna

peaeksperti


Peamised tööülesanded on:
 osalemine kutsesüsteemi, tööjõu seire- ja prognoosisüsteemi

ning täiskasvanuhariduse valdkonna planeerimises, korraldamises ja arendamises, sh tööturu

oskuste vajadusega info ja analüüsi jälgimine ning oskuste vajaduse prognoosidokumentide

ühtlustamine ja kooskõlastamine, varasema õpi- ja töökogemuse süsteemi arendamine ning

täiskasvanuhariduse valdkonna edendamisele kaasaaitamine.


Edukal kandidaadil on:

 • Ÿ kõrgharidus, soovitavalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • Ÿ töökogemus ametikoha lähedases valdkonnas vähemalt 2 aastat;
 • Ÿ eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel, väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • Ÿ inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
 • Ÿ algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel, oskus neid rakendada ning töötada iseseisvalt ja initsiatiivikalt;
 • Ÿ hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus;
 • Ÿ kohusetunne ja korrektsus, vastutus- ja otsustusvõime.

Kasuks tulevad:

 • Ÿ kaasaegsed teadmised Eesti tööturust, kutsesüsteemist ja täiskasvanuharidusest;
 • Ÿ hea analüüsioskus ning tekstiloome võimekus;
 • Ÿ huvi ja valmisolek teha konstruktiivset koostööd erinevate osapooltega teistest
 •  riigiasutustest, tööandjate ja töövõtjate organisatsioonidest ning haridussüsteemist;
 • Ÿ võimekus õppida teiste riikide kogemusest;
 • Ÿ valmisolek rääkida kaasa tööturu koolitustellimuse kujundamises.

Omalt poolt pakume:

 • Ÿ huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • Ÿ asjatundlikku ja toetavat meeskonda;
 • Ÿ nüüdisaegset organisatsiooni heade enesetäiendamise võimalustega.


Tööle asumine:
 esimesel võimalusel


Kandideerimistähtaeg: 13. aprill 2015


Esitatavad dokumendid: elulookirjeldus, motivatsioonikiri palgasooviga e-posti aadressil cv@hm.ee või portaali CV Online vahendusel.


Lisainfo: 735 0250, Eve Põldsaar

Skip to content