Skip to content
Home » Haapsalu Kutsehariduskeskus sai pehme mööbli valmistaja kutse andjaks

Haapsalu Kutsehariduskeskus sai pehme mööbli valmistaja kutse andjaks

Metsanduse Kutsenõukogu andis Haapsalu Kutsehariduskeskusele konkursita kutse andja õiguse pehme mööbli valmistaja, tase 4 kutsele. Haapsalu Kutsehariduskeskusel on kutse andmise õiguse oma kooli vastava õppekava lõpetanutele. 


Kutsenõukogu kinnitas ka uuendatud CNC puidutöötlemiskeskuse operaatori, tase 4 kutsestandardi. Uuendamise käigus täpsustati kutsestandardi nimetust – CNC töötlemiskeskuse operaator nimetati ümber CNC puidutöötlemiskeskuse operaatoriks. Senine üks suur tööosa kirjutati lahti neljaks erinevaks tööosaks. Kompetentsidest lisandus standardisse programmeerimine, mille all peetakse silmas keskuses juba olemas olevate tüüplahenduste põhjal uue töötlemisprogrammi kokkupanemist. Kutsestandard kehtib kuni 16. maini 2023.


Skip to content