Skip to content
Home » Eesti Europassi keskus aitas luua kõrgelt hinnatud e-kursust

Eesti Europassi keskus aitas luua kõrgelt hinnatud e-kursust

Eesti õpi- ja töörände võrgustike ja ülikoolide koostöös loodud ainulaadne virtuaalkoolitus „Multikultuursus, õpi- ja tööränne” pälvis e-kursuse kvaliteedimärgi.

Koolituse koostasid Haridus- ja Noorteametis tegutsev Euroguidance keskus, Kutsekoja alla kuuluv Eesti Europassi keskus, Töötukassas tegutsev EURES keskus ning rahvusvahelisi haridusprogramme pakkuv MTÜ YFU Eesti.

Kursus „Multikultuursus, õpi- ja tööränne” on loodud õppijatele, kes soovivad täiendada oma teadmisi inimeste toetamisest õpi- ja töörände teemadel ning multikultuursusest, sh tööst erineva kultuuritaustaga kliendiga.

Koolitusele on oodatud nii karjäärispetsialistid, kui teised huvilised, näiteks noorsootöötajad, õpetajad, õppejõud, multikultuursete meeskondade projektijuhid, migratsiooniametnikud, personali- või sotsiaaltöötajad, kes puutuvad kokku multikultuursuse ning rahvusvahelise õpi- ja töörändega.

E-kursuse kvaliteedimärke annab välja Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur. Sel aastal taotles kvaliteedimärki 52 kursust. Esindatud olid mitmesugused valdkonnad, näiteks keeleõpe, ajalugu, arvutiteadus ja majandus. Taotlusi hindas kokku 54 hindajat. Kvaliteedimärgi vääriliseks tunnistati 34 kursust eri õppeasutustest üle Eesti.

E-kursuse kvaliteedimärk on tunnustus e-kursuse autorile, kes on saavutanud digitehnoloogia rakendamisel õppeprotsessis suurepäraseid tulemusi. Kvaliteedimärki antakse välja juba aastast 2008.

Skip to content