Skip to content
Home » Eesti Eripedagoogide Liit ja Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus said kutse andja õiguse

Eesti Eripedagoogide Liit ja Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus said kutse andja õiguse

Hariduse Kutsenõukogu valis 17. aprillil toimunud koosolekul eripedagoogi kutsete andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Eripedagoogide Liidu ning sotsiaalpedagoogi kutsete andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühenduse. Kutse andjate õigused kehtivad kuni 16. aprillini 2024.

Kutsenõukogu otsustas anda Tartu Ülikoolile tähtajatu õpetaja, tase 7 kutse andmise õiguse religiooniuuringute ja teoloogia, religioonipedagoogika magistriõppe õppekava lõpetajatele ning Tallinna Ülikoolile tähtajatu noorsootöötaja, tase 6 kutse andmise õiguse noorsootöö rakenduskõrghariduse õppekava lõpetajatele.

Koosolekul kinnitati ka uuendatud õpetaja kutsestandardid, kus on suuremat tähelepanu pööratud kaasavale haridusele ning digipedagoogikale nii kohustuslike kompetentside näol kui ka süvendatud ja keerukamate oskustega valitavate kompetentsidena. Uued õpetaja, vanemõpetaja ja meisterõpetaja kutsestandardid hakkavad kehtima alates 1. jaanuarist 2020.

Skip to content