Skip to content
Home » E-halduskeskkond lihtsustab kutseeksamite korraldamist

E-halduskeskkond lihtsustab kutseeksamite korraldamist

E-halduskeskkond muudab kutseeksamite korraldamiseks ning kutsetunnistuste registrisse kandmiseks vajaliku info esitamise ja andmete liikumise koolide ning kutse andjate jaoks lihtsamaks.

E-halduskeskkonnast saab edaspidi ka statistilist infot kutseeksamite korraldamise ja kutse andmise kohta.

Kutseeksamite e-halduskeskkond kasutab Eesti hariduse infosüsteemi ning kutseregistri andmeid. Kutseõppe lõpetajate nimekirjad esitatakse kutse andjale automaatselt õppekavade kaupa. Kutse andja saab omalt poolt märkida, kus ja millal konkreetne eksam toimub, koostada hindamiskomisjonid ja anda kutsekomisjonile kutse andmise kohta vajaliku teabe.

Selleks, et automaatika toimiks, on koolil vaja hariduse infosüsteemis siduda õppekava kutsestandardiga, mille alusel hindamist korraldatakse.

Kutseeksamite e-halduskeskkonna arendamist juhib Kutsekoda. Uut keskkonda piloteeritakse mais viie kutseõppeasutusega, kes katsetavad kümne erineva kutseeksami haldamist. Selle aasta oktoobrist saavad kutseeksamite e-halduskeskkonda kasutada kõik kutsekoolid ja kutse andjad, kes tasemeõppe lõpetajatele kutseeksameid korraldavad.

Skip to content