Skip to content
Home » COVID-19 viiruse leviku taandumisel on kutse andjad valmis kutseeksameid läbi viima

COVID-19 viiruse leviku taandumisel on kutse andjad valmis kutseeksameid läbi viima

Enamikul kutse andjatel on valmisolek alates 15. maist korraldada füüsilise kontaktiga kutseeksameid kutseõppe lõpetajatele, eeldusel et viiruse levik taandub. Seejuures tuleb järgida piirangut, mille kohaselt võib ühes ruumis viibida kuni 10 inimest.

Ligi 90% vastanud kutse andjatest on valmis alates maikuu keskpaigast eksameid läbi viima, kuigi mõningal juhul võib 10 osaleja piirangu tõttu osutuda võimatuks senise tasu eest eksami korraldamine.

Ülejäänud kutse andjad sel poolaastal enam koolilõpu kutseeksameid ei korralda või takistab eksamite läbiviimist asjaolu, et õpilastel pole õppekava täidetud.

Kutsekoja küsitlusele valmisoleku kohta pärast 15. maid kutseeksameid läbi viia vastas 52 kutse andjat.

Skip to content