Skip to content
Home » Avalikustati tööjõuprognoos “Eesti tööturg täna ja homme 2019-2027”

Avalikustati tööjõuprognoos “Eesti tööturg täna ja homme 2019-2027”

Uuringu järgi jääb 2027. aastal töötajate arv üldjoontes samaks 2019. aastaga. Kasvab keerukamat tööd tegevate spetsialistide ametikohtade arv ning väheneb rutiinseid ülesandeid täitvate töökohtade arv.

Tulevikus on juurde vaja nutikaid töötajaid, kes oskavad tehnoloogiat erinevatel elualadel kasutusele võtta, arendada, hooldada  ja hallata.

Samuti suureneb personaalsemate teenuste vajadus – kasvab andmeanalüüsi oskusi, aga ka empaatiavõimet ja loovust eeldavate ametikohtade arv.

Kahaneb ametikohtade arv, kus tehakse rutiinseid tööülesandeid, mida on lihtne tehnoloogiaga asendada.

Uuring “Eesti tööturg täna ja homme 2019-2027

Väljavõte olulisematest tulemustest

Uuringust “Eesti tööturg täna ja homme” leiab vastused küsimustele, milliseid ameteid ning oskusi Eesti tööturg aastani 2027 vajab ning kuidas vastab sellele kutse- ja kõrgharidus ning täienduskoolitus. Uuringust saab ka ülevaate OSKA valdkonnauuringute tulemuste ellu viimisest ning trendidest, mis tuleviku tööturgu Eestis mõjutavad. Tegemist on iga-aastase uuringuga, mille koostab sihtasutus Kutsekoda koos Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Töötukassaga.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteem OSKA koostab 2020. aasta lõpuks kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täienduskoolitustes. OSKA tööjõu ja oskuste vajaduse uuringud aitavad teha tarku karjäärivalikuid ning kujundada tulevikku vaatavat töö- ja hariduspoliitikat. OSKA uuringute koostamist korraldab SA Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Skip to content