Skip to content
Home » Avalik konkurss kutse andja leidmiseks ruumilise keskkonna planeerija kutsetele

Avalik konkurss kutse andja leidmiseks ruumilise keskkonna planeerija kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi ruumilise keskkonna planeerija kutsetele kutse andja leidmiseks. Konkursil osalemise taotluse ja dokumentide esitamise tähtaeg on 23. september 2019.

Kutse andja valimise avalikul konkursil osalemise tingimused:

1. Konkursil osaleja vastab õigusaktides sätestatud nõuetele
2. Konkursil osaleja on esitanud kõik konkursiteates nõutud dokumendid
3. Konkursil osaleja esitatud andmed on õiged ja täielikud
4. Konkursil osalejal ei ole riiklike maksude võlgnevusi
5. Dokumendid on elektroonsed ja digiallkirjastatud või paberkandjal koos andmekandjaga, kus on samad dokumendid ka elektroonsel kujul.

Fotograafi kutsete kutse andjana tegutsemise õigus antakse viieks (5) aastaks.

Konkursil osalemise juhendi ja vajalike dokumentide põhjad leiate SIIT (juhend koos linkidega).

Taotlus ja dokumendid esitatakse Kutsekojale

  • eelistatult elektroonilisel kujul ja digitaalallkirjastatult aadressile kutsekoda@kutsekoda.ee või
  • paberkandjal aadressile SA Kutsekoda, Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn, kuid koos andmekandjaga, kus on samad dokumendid ka elektroonilisel kujul.

Konkursil osalemiseks esitatud taotlemise hindamiskriteeriumid leiate SIIT. Konkursil osalemise taotluse ja dokumentide esitamise tähtaeg on  23. september 2019.

Õiguslik taust:

Skip to content