Skip to content
Home » 14. märtsil kell 10.30-16.00 toimus Tallinna Teeninduskoolis seminar teemal „Tööturu vajaduse ja prognoosi ning oskuste arendamise koordinatsioonisüsteem“ (edaspidi OSKA)

14. märtsil kell 10.30-16.00 toimus Tallinna Teeninduskoolis seminar teemal „Tööturu vajaduse ja prognoosi ning oskuste arendamise koordinatsioonisüsteem“ (edaspidi OSKA)

 14. märtsil kell 10.30-16.00 toimus Tallinna Teeninduskoolis seminar teemal „Tööturu vajaduse ja prognoosi ning oskuste arendamise koordinatsioonisüsteem“ (edaspidi OSKA)

 

Osalema olid kutsutud tööandjaid esindavad kutsenõukogude liikmed, kutsekomisjonide esimehed, asjasse puutuvad ametnikud ning koolitajad. Seminari eesmärk oli tutvustada Oskuste rakkerühma raames välja töötatud kontseptsiooni tööturul vajatava ning haridussüsteemi poolt pakutava vastavusse viimiseks. Kuna saatan peitub pisiasjades, oodati osalejatelt suunavaid tähelepanekuid kavandatava OSKA süsteemi põhimõtete ja rakendamise osas.

 

Esitlused:

Tiia Randma, RiigikantseleiOSKA loomise taust, põhjused ja eesmärk

Ants Sild, BCS AS, Info- ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL)OSKA „Helikopteri pilt“

Olav Aarna, SA Kutsekoda OSKA juhtimismudel ja osaliste ülesanded

Külli All, Haridus- ja TeadusministeeriumMillal OSKA ellu rakendub?

 

Kokkuvõte töörühmadest ja nimekonkurss

Toimus rühmatöö viies grupis, kus otsiti vastuseid järgmistele küsimustele:

•             kuidas kavandatud valdkondlike oskuste nõukogude (kompetentsikogud) väljundid aitavad

               saavutada oodatavat eesmärki?

•             millised võiksid olla täiendavad ülesanded eesmärgi saavutamiseks?

•             milline peaks olema kavandatav kompetentsikogu koosseis eesmärkide saavutamiseks?

•             mis motiveeriks parimaid eksperte osalema?

 

Ühise joonena toodi välja, et töö igapäevane korraldamine usaldataks endiselt Kutsekojale, kui laieneks sisuline, analüütiline ja juriidiline kompetents. Moodustavad kogud saaksid olla nõuandvad, suunavad ja analüütilise töö edasi kommunikeerijad, ehkki see eeldab kaasatud inimeste kõrget motiveeritust ja tunnustatust oma valdkonnas. Peamise motiveerijana nähti missioonitunnet, võimalust olla kursis uusimate Euroopa ja Eesti arengutega ning kui OSKA süsteem muutub tõesti kanaliks, mille kaudu on kiiresti võimalik jõuda silmnähtavate tulemusteni.


Koond kõigi osalejate mõtetest ja ettepanekutest on siin 

 

Otsiti ka nime moodustatavatele kogudele ning tulemused olid järgmised:

1 [valdkonna nimetus] ekspertkogu 13
2 Valdkonna ekspertide nõukoda 8
3 Kompetentsikogu 5
4 Valdkondlik ekspertkogu (VEK) 4
5 Tööjõukvaliteedi nõukoda 3
6 Oskuste nõukoda 3
7 Valdkondlik erialase hariduse arendamise nõukogu  2
8 OSKAR – oskuste arenduskogu 2
9 Tööjõukoda 1
10 Kutsetegevuse nõukogu 1
11 Oskuste ekspertkogu 1
12 Teadmuskogu  0
13 Tööturu nõukoda  0
14 Oskuste nõukoda 0
15 Valdkondlik nõukoda  0
16 Valdkondlik oskuste nõukogu 0
17  Klastri mõttekoda 0
18 Oskuste kogu 0

 

 
Skip to content