Järelvaatamine: infotund VÕTA põhimõtete rakendamisest kutsete andmisel

Järelvaatamine: infotund VÕTA põhimõtete rakendamisest kutsete andmisel

Kutsekoja maikuu infotund käsitles VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise) põhimõtete rakendamist kutsete andmisel.

Sellest, kuidas varasemaid töökogemusi arvestatakse haridus- ja töömaailmas Eestis, kuidas Euroopas, andis ülevaate Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) oskuste ja kutsepoliitika valdkonna juht Külli All.

Loe edasi about Järelvaatamine: infotund VÕTA põhimõtete rakendamisest kutsete andmisel
Top