21.04.2014:
Kutsekoja töö raames toimub sel nädalal 12 kutsestandardiga seotud töörühma koosolekut ja 1 fookusgrupp
 
07.04.2014:
25.03.2014:
SA Kutsekoda ja Europassi Keskus külastasid 19. märtsil Tallinna Tehnikakõrgkooli. 
24.03.2014:
17.-19. märtsil toimus Klaipedas projekti EFEC: ECVET For Elderly Care neljas projektikohtumine.

Toimus koolitus "Kutse andmisega seotud seadusandlus"

25.08.2010

24. augustil toimus Tartus, Dorpat hotelli- ja konverentsikeskuses kutset andvate organite esindajatele koolitus
"Kutse andmisega seotud seadusandlus".
Koolitusel keskenduti kutse andjate jaoks olulistele juriidilistele küsimustele, nagu "Milliseid õigusakte peab
kutse andja tundma?" ja "Kuidas toimida, kui kutse taotleja on esitanud vaide?".
Koolitajateks olid Eesti Kaubandus-Tööstuskoja jurist Mait Palts (esitlus) ja Haridus- ja Teadusministeeriumi
esindaja Kati Uusmaa (esitlus).