02.05.2016:
22.04.2016:
20.04.2016:
 Täna toimub Tallinnas TTÜ innovatsioonikeskuses Mektory konverents Töö ja oskused 2025. Konverentsil tutvustatakse lähikümnendil Eesti tööturgu ja haridust mõjutavaid muutusi. Päeva jooksul arutatakse tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosi OSKA esimeste tulemuste valguses selle üle, kuidas õpet ja tööturu vajadusi paremini siduda.
12.04.2016:
Teisipäeval, 12. aprillil Kutsekojas toimunud majandusarvestuse erialasid õpetavate koolide infopäeval arutati kutse- ja kõrgkoolide, erialaliitude ja Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatega esimesi OSKA arvestusala tööjõu- ja oskuste vajaduse rakendusuuringu tulemusi.

Toimus koolitus "Kutse andmisega seotud seadusandlus"

25.08.2010

24. augustil toimus Tartus, Dorpat hotelli- ja konverentsikeskuses kutset andvate organite esindajatele koolitus
"Kutse andmisega seotud seadusandlus".
Koolitusel keskenduti kutse andjate jaoks olulistele juriidilistele küsimustele, nagu "Milliseid õigusakte peab
kutse andja tundma?" ja "Kuidas toimida, kui kutse taotleja on esitanud vaide?".
Koolitajateks olid Eesti Kaubandus-Tööstuskoja jurist Mait Palts (esitlus) ja Haridus- ja Teadusministeeriumi
esindaja Kati Uusmaa (esitlus).