17.06.2016:
 
Reedel, 17. juunil kohtusid Kutsekojas Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku (European Qualifications Framework - EQF) rakendajad Eestist, Lätist ja Leedust, et arutada riiklike kvalifikatsiooniraamistike arendamisel ja EQF-ga sidumisel üleskerkinud küsimusi.
09.06.2016:
01.06.2016:
 
Kutsekojas kogunenud töörühm esitles projekti „Võõrkeelte oskuse kirjelduste parendamine kutsestandardites“ tulemusi. Projekti eesmärk on täpsustada nõudeid kutsestandardites nii, et need kirjeldaksid võõrkeelte oskuse vajadust konkreetsete kutsealade esindajate igapäevatöös.
20.05.2016:

Uudised

14.11.2014
Eile toimunud Kaubanduskoja juhatuse koosolekul arutati kvalifitseeritud tööjõu problemaatikat ning selle tuleviku väljavaateid. Riigikogu Kultuurikomisjonis oli sel nädalal arutlusel kutseseaduse muutmise eelnõu, mis paneb aluse tööjõuvajaduse seire ja oskuste arendamise koordinatsioonisüsteemi (OSKA) juurutamisele.
31.10.2014
22.10.2014
16.10.2014
16.10.2014
14.10.2014
Kutsekoja juhatuse liikmena tööd alustanud Tiia Randma peab Vabariigi Valitsuse viimasel istungil heakskiidu saanud kutseseaduse eelnõu valguses asutuse peamiseks ülesandeks inimeste oskuste ja tööturu vajaduste paremini kooskõlla viimist.
08.10.2014
03.10.2014
25.09.2014
25.09.2014