02.05.2016:
22.04.2016:
20.04.2016:
 Täna toimub Tallinnas TTÜ innovatsioonikeskuses Mektory konverents Töö ja oskused 2025. Konverentsil tutvustatakse lähikümnendil Eesti tööturgu ja haridust mõjutavaid muutusi. Päeva jooksul arutatakse tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosi OSKA esimeste tulemuste valguses selle üle, kuidas õpet ja tööturu vajadusi paremini siduda.
12.04.2016:
Teisipäeval, 12. aprillil Kutsekojas toimunud majandusarvestuse erialasid õpetavate koolide infopäeval arutati kutse- ja kõrgkoolide, erialaliitude ja Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatega esimesi OSKA arvestusala tööjõu- ja oskuste vajaduse rakendusuuringu tulemusi.

Uudised