26.08.2015:
29.07.2015:
Pädevuskoolitus annab vajalikud teadmised kutseeksami sooritamiseks, andes ülevaate kõikidest kvaliteedispetsialisti (tase 6) ja kvaliteedijuhi (tase 7) kutsestandardis nõutavatest kompetentsidest ja vajalikest teadmistest. Kutseeksami saab teha lihtsustatud korras, kui sellele eelneva nelja aasta jooksul on sooritatud kvaliteedijuhi pädevuseksam. Lihtsustatud kord tähendab, et kutseeksamil ei pea tegema teooria osa kirjalikku eksamit ning eksam toimub töö- ja õpimapi ning vestluse alusel.
03.07.2015:
17.06.2015:
Teisipäeval, 16. juunil toimus Kutsekojas IKT valdkonna eksperdikogu esimene koosolek. Koostöö tulemusena eksperdikoguga peaks aasta lõpuks valmima raport „Info ja telekommunikatsiooni valdkond - ülevaade tööturu olukorrast ja trendidest, olemasolevast koolituspakkumisest ning tööjõu- ja oskuste vajadusest täna ja homme“.

Uudised

27.02.2014
Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakoolis toimus vanemkelneri kutseeksam.
21.02.2014
Kutsestandardi töörühma koosolekud: 
14.02.2014
 13.veebruaril 2014 kiitis Vabariigi Valitsus heaks oskuste arendamise koordinatsioonisüsteemi juhtimismudeli.
13.02.2014
10.02.2014

Kutsekoja töö raames toimub sellel nädalal 14 kutsestandardi töörühma koosolekut. 
05.02.2014
28. veebruaril olid Kutsekojas külas Gruusia Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse  arendamise ja õppekavadega tegelevad juhtivad spetsialistid. 
03.02.2014

Kutsekoja töö raames toimub sellel nädalal 9 kutsestandardi töörühma koosolekut, 3 hindamisstandardi koosolekut ja 1 kutsenõukogu koosolek. 
28.01.2014
28.01.2014
28.01.2014