25.07.2016:
 11.07 võeti vastu kutseõppe tasemeõppe õpilaste kutseeksami kulude ülemmäärade määrus, mis kehtestab kõrgeima võimalku tasu kutseõppurite kutseeksamile.
14.07.2016:
28.06.2016:
Täna kogunes Kutsekojas OSKA energeetika ja kaevandamise valdkonna eksperdikogu arutama tööjõu- ja oskustevajadust ühes olulisemas ressursside majandamise ja nutika spetsialiseerumisega seotud valdkonnas.
17.06.2016:
 
Reedel, 17. juunil kohtusid Kutsekojas Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku (European Qualifications Framework - EQF) rakendajad Eestist, Lätist ja Leedust, et arutada riiklike kvalifikatsiooniraamistike arendamisel ja EQF-ga sidumisel üleskerkinud küsimusi.

Uudised

02.12.2014
27.11.2014
14.11.2014
14.11.2014
Eile toimunud Kaubanduskoja juhatuse koosolekul arutati kvalifitseeritud tööjõu problemaatikat ning selle tuleviku väljavaateid. Riigikogu Kultuurikomisjonis oli sel nädalal arutlusel kutseseaduse muutmise eelnõu, mis paneb aluse tööjõuvajaduse seire ja oskuste arendamise koordinatsioonisüsteemi (OSKA) juurutamisele.
31.10.2014
22.10.2014
16.10.2014
16.10.2014
14.10.2014
Kutsekoja juhatuse liikmena tööd alustanud Tiia Randma peab Vabariigi Valitsuse viimasel istungil heakskiidu saanud kutseseaduse eelnõu valguses asutuse peamiseks ülesandeks inimeste oskuste ja tööturu vajaduste paremini kooskõlla viimist.
08.10.2014