26.11.2015:
 Täna Kutsekojas kogunenud Tervishoiu ja Sotsiaaltöö kutsenõukogu otsustas anda konkursita kutse andja õigused Tartu Ülikoolile ja Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolile.
25.11.2015:
24.11.2015:
24.11.2015:
 Riigikontroll tõi oma raportis Eesti arengut pidurdava olulise teemana välja vastuolu tööjõu vajaduse ja koolituspakkumise nõudluse vahel.

Uudised